PRODUKTY

/ PPG Priemyselné lakovanie produkty

Produkty PPG

DELFLEET®

Povrchový náter so stredným obsahom pevných látok.

Línie produktov takých ako DELFLEET® 280 alebo 350 boli vytvorené na to, aby zabezpečili dokonalé vlastnosti aplikácie, elasticity a ľahké používanie, v spojení s vysokou odolnosťou aj voči pôsobeniu chemických a mechanických činiteľov.

Matná polyuretánová živica umožňuje získať matnosť, polomatnosť a pololesk ukončenia.

>>> Technická dokumentácia

SELEMIX®

SELEMIX® poskytuje vynikajúcu flexibilitu – vďaka aplikovateľnosti na takmer všetky povrchy. V ponuke máme tiež širokú paletu farebných kombinácií s vynikajúcou presnosťou odtieňov. Dostupné receptúry zahŕňajú všetky medzinárodne najpoužívanejšie vzorkovníky a mnohé ďalšie odtiene na základe požiadaviek z priemyslu a verejných služieb.

Všetky odtiene sú špeciálne naformulované zvlášť pre každú z troch hlavných skupín rozdelených podľa ich chemického zloženia – polyuretánové, syntetické nátery a nátery na báze celulózy. Individuálne receptúry pre každú z týchto troch skupín zaisťuje prvotriednu presnosť odtieňov bez ohľadu na želaný typ konečnej úpravy.

SELEMIX® využíva celý rad sofistikovaných podporných nástrojov, ako napríklad spektrofotometer, vysokokvalitné vzorkovníky na identifikáciu farebných odtieňov a kompletné on-line služby.

Sortiment SELEMIX® zahŕňa širokú škálu vysokokvalitných koncentrovaných kolorantov a ucelenú ponuku spojív. Skombinovaním týchto komponentov vzniká systém farieb ušitých na mieru vašim požiadavkám z hľadiska aplikácie, kvality a optimalizácie nákladov.

Okrem tradičných produktov na báze rozpúšťadiel vyvinul SELEMIX® alternatívne vodou riediteľné farby vhodné pre všetky druhy kovových povrchov, spĺňajúce smernicu EÚ o prchavých organických zlúčeninách (VOC).

S nami namaľujete čokoľvek…SELEMIX® ponúka riešenia na mieru vašim požiadavkám.

>>> Technická dokumentácia