Bratislava

Prevádzková doba

Informácie

Označenie registra: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sro, vložka č.: 59114/B
IČO: 44 813 813, IČ DPH: SK 20 22 846 419

Košice

Prevádzková doba

Sekretariát

Náš Tím

Sme hrdí predstaviť vám náš Tím

Technická podpora