Odborný poradenský servis a reklamácie

Odborný poradenský servis spoločnosti JL spol. s r.o. sa vyšpecifikoval do troch oblastí:

  • Poradenstvo pre obchodnú činnosť
  • Poradenstvo pre technológie v oblasti povrchovej úpravy
  • Zákaznícky servis- koloristika

Naši obchodní zástupcovia pravidelne navštevujú našich zákazníkov aby zistili ich požiadavky a vedeli rýchlo reagovať na  ich podnety. Tento prístup napomáha v komunikácií Zákazník- JL spol. s r.o., ktorá je potrebná na kvalitatívne zlepšovanie služieb, ktoré vedú k spokojnosti a efektívnemu fungovaniu autodielní.

Naša spoločnosť disponuje veľkým know-how v oblasti technológií používaných na povrchové úpravy. Sme ochotný poradiť a spolupracovať pri projekcii a výbere striekacích kabín, prípravných pracovísk, odsávacích zariadení, prístrojov a zariadení nevyhnutných pre chod autodielne.

Je samozrejmé, že napriek snahe zo strany našich zákazníkov a nemenej zo strany našej spoločnosti o neustále zvyšovanie kvality odbornej znalosti našich klientov, môže dojsť z rôznych dôvodov ku vzniku určitých problémov technického charakteru.

Na ich efektívne a rýchle riešenie bol implementovaný team odborníkov – technikov, ktorí sú schopní riešiť problém v krátkom čase, a to buď v centrále našej spoločnosti, alebo v prípade potreby priamo na mieste vzniku.

Na riešenie problémov z oblasti koloristiky sú samozrejme technicky aj vedomostne pripravení, vybavení a vyškolení všetky regionálne obchodné strediská. V centrálnom obchodnom stredisku je k dispozícii aj fotospektrometer, ktorý umožní zostavenie receptúry v požadovanej kvalite z ľubovoľného, pomerne malého podkladu.

V prípade extrémne obtiažnych problémov v koloristike sa teda  použije toto mimoriadne presné zariadenie.

Všetky reklamácie  sa  sústreďujú a štatisticky vyhodnocujú v našej centrále, nakoľko tento ukazovateľ je pre nás z hľadiska kontroly kvality veľmi dôležitý. S cieľom urýchliť riešenie dotazov a problémov sme zaviedli aj „Zelenú linku“, kde sa prijímajú výlučne len reklamácie a dotazy.