ISO CERTIFIKÁTISO 9001:2008

 
Spoločnosť JL, spol. s r.o. s radosťou oznamuje, že sa dňom 12. 5. 2005 stala držiteľom certifikátu manažérstva kvality:

                                                            ISO 9001:2008

v oblasti: “Obchodná a poradenská činnosť v oblasti farieb a technológií pre povrchové úpravy osobných a úžitkových vozidiel”.

Príprava na certifikáciu sa v našej spoločnosti začala už v roku 2004 a k zavŕšeniu celého procesu došlo realizáciou certifikačného auditu v máji 2005. Jeho úspešným absolvovaním sa spoločnosť JL spol. s r.o. zaradila medzi držiteľov certifikátu manažérstva kvality zodpovedajúcemu požiadavkám medzinárodnej normy ISO. Audit bol vykonaný uznávanou medzinárodnou spoločnosťou BVQI Slovakia s. r. o.

 

Vedenie spoločnosti si od zavedenia systému riadenia kvality sľubuje zlepšenie odberateľsko-dodávateľským vzťahov, nadviazanie nových obchodných vzťahov, zlepšenie postavenia spoločnosti medzi konkurentmi a zvýšenie účinnosti reklamy.

Získanie tohto certifikátu potvrdzuje, že procesy prebiehajúce v našej spoločnosti sú v súlade s medzinárodnými normami ISO. Potvrdzuje našu orientáciu na zákazníka, získava jeho spokojnosť a zároveň pomáha upevňovať meno a prestíž našej firmy na trhu.

Certifikát na stiahnutie: ISO9001:2008.pdf