História

 
 

Rok 2008:

» Úspešná recertifikácia systému riadenia kvality ISO 9001:2000 

Rok 2007:

» Začiatok konverzie na vodou riediteľné farby.

 

Rok 2005:

» Úspešná certifikácia systému riadenia kvality ISO 9001:2000 

» Zavedenie predaja z auta

       

Rok 2004:

» Uvedenie našej www strány a začiatok objednávania cez web

    

» www.jl.sk

               

» Zavedenie zelenej linky pre riešenie Vašich problémov

Rok 2003:

» Pracujeme pre Vás v našich nových priestoroch a školiacom centre

 

» Realizácia prvej striekacej kabínyod firmy USI Italia

Rok 2002:

» Výhradný distribútor značky NEXA Autocolor združenej pod hlavičkou PPG

 

Rok 2000:

» Prvý systém na báze vody v našich dielňach

Rok 1998:

» Spoločnosť JL, s.r.o. sa stala výhradným dovozcom opravárenských produktov spoločnosti PPG a Max Meyer pre Slovenskú republiku.

Rok 1995:

» Získanie štatútu oficiálneho zástupcu značky PPG pre Slovenskú republiku

» Založenie spoločnosti JL, spol. s r.o. – pre zastúpenie novej značky.

spoločníci: Ján Lelkes, Ladislav Lelkes
činnosť: obchodná a poradenská činnosť v oblasti povrchových úprav, so zameraním sa na osobné a úžitkové vozidlá
oblasť pôsobenia:  územie Slovenskej republiky
 

Rok 1990:   

» Založenie spoločnosti ALS Lelkes, s.r.o.

 

spoločníci: Ján Lelkes, Ladislav Lelkes
činnosť: obchodná a poradenská činnosť v oblasti povrchových úprav, so zameraním sa na osobné a úžitkové vozidlá
oblasť pôsobenia:  územie Slovenskej republiky