Činnosť 

V súčasnosti je  JL spol. s r.o. firma s pevným zázemím. Naša činnosť sa vyšpecifikovala do troch nosných pilierov:

Obchodná činnosť v oblasti povrchových úprav, predaj autolakov

zahŕňa činnosť spojenú s predajom a dodávkou lakov a príslušenstva pre opravárenské dielne a priemysel. Naši obchodní zástupcovia pravidelne navštevujú našich zákazníkomv, aby sme zistili ich požiadavky a vedeli rýchlo reagovať na  ich podnety. Prepracovaný systém logistiky zase zabezpečuje dodávku materiálu vždy načas s takmer minútovou presnosťou.

Logá spoločností

Autolaky a príslušenstvo pre autolakovne v opravárenstve


Logo Henelit 

Povrchové úpravy pre priemysel - úžitkové vozidlá, oceľové konštrukcie,
stolárska výroba a nábytkárstvo

 

Projekcia a dodávka technologických celkov pre lakovne

je činnosť, v ktorej má naša spoločnosť mnohoročné skúsenosti. Zabezpečujeme projekciu a dodávku striekacích kabín, prípravných plôch jednotiek pre odsávanie vzduchu, miestnosti pre miešanie farieb.

Logo USI 

Logo Rupes

Striekacie kabíny a prípravné pracoviská  Odsávacie systémy, brúsne stroje

Odborné vzdelávanie v oblasti povrchových úprav

Uvedenými dvomi nosnými činnosťami dokážeme plne pokryť potreby opravárenských dielní- od dodávky farieb po kompletné zariadenie a vybavenie dielne. K efektívnemu fungovaniu autoopravárenských dielni však dnes už nestačí len kvalitné vybavenie a dobrá dostupnosť materiálu a preto spoločnosť JL spol. s r.o. stavia svoju budúcnosť a budúcnosť našich zákazníkov na kvalite vzdelania technikov a lakovačov

Podporujeme a vychovávame učňovský dorast a poskytujeme celoživotné vzdelávanie odbornej verejnosti a týmto pomáhame zabezpečovať vysokú výkonnosť a kvalitu služieb našich zákazníkov.

Nová školiaca miestnosť Činnosť